G-Shock shocking moment – Đại nhạc hội tại NVH Thanh Niên – 8/2017